(+84) 91 81 50 881

shasutraining@shasu-group.com

Mon - Fri: 08:00 am to 06:00 pm

Follow us: 

Trang Chủ

Khóa Học

Giảng Viên

Đăng Ký

Liên Hệ

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẶC BIỆT 

CHUYÊN GIA THỰC CHIẾN XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC NHÂN SỰ VÀ KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG THEO MỤC TIÊU TỔ CHỨC BẰNG BALANCED SCORECARD

THÀNH CÔNG TRONG DOANH NGHIỆP

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẶC BIỆT-CHUYÊN GIA THỰC CHIẾN

XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC VÀ KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG THEO MỤC TIÊU TỔ CHỨC BẰNG BALANANCED SCORECARD.

THÀNH CÔNG TRONG DOANH NGHIỆP

CẤU TRÚC KHÓA HỌC

Ngày khai giảng

Chiêu sinh mỗi tháng

Hình thức đào tạo

Online và Offline. (5 buổi)

Giờ học

Từ từ 8h tối đến 10h tối

Ngày học

Các ngày 2/4/6 và 3/5/7

Đào tạo Offline tại các doanh nghiệp

Theo thỏa thuận.

Học phí online (5 buổi)

7,000,000 VND

Ưu đãi học phí khi Đăng ký sớm hoặc Đăng ký theo nhóm

CÁC HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO ĐẶC BIỆT CHUYÊN GIA THỰC CHIẾN XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC NHÂN SỰ VÀ KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG THEO MỤC TIÊU TỔ CHỨC BẰNG BALANCED SCORECARD

Cam kết

Giảng viên hỗ trợ tư vấn online hoặc qua điện thoại cho các học viên các thắc mắc trong quá trình triển khai BSC/KPI tại doanh nghiệp 1 tháng sau khi học.

Đăng ký và nộp phí trước ngày khai giảng 1 tuần

6,300,000đ

7,000,000đ

ĐĂNG KÝ

Cho nhóm đăng ký từ 2 người trở lên

5,950,000đ

7,000,000đ

ĐĂNG KÝ

Cho nhóm đăng ký từ 3 người trở lên

5,600,000đ

7,000,000đ

ĐĂNG KÝ

Cử nhân kinh tế - Đại học Thủy Sản Nha Trang
MBA - Quản trị nguồn nhân lực của Trường AITMA - Hoa Kỳ
Chuyên gia BSC/KPIs chuẩn BSI - Hoa Kỳ
Chuyên gia Quản trị sự thay đổi và phát triển tổ chức - Đại học Pennsylvania State University
Tái cấu trúc doanh nghiệp của Đại học North Carolina Wilmington - Hoa Kỳ
Giám đốc tài chính (CFO) của Hiệp hội quản lý Quốc tế - Anh Quốc
Giám đốc điều hành - PACE
Chuyên gia đánh giá vị trí công việc và thiết kế hệ thống C&B - HAY GROUP
Chuyên gia đào tạo của Tổ chức ITD World toàn cầu
Chứng chỉ 7 thói quen để thành đạt do FranklinCovey - Mỹ
Chứng nhận lãnh đạo tầm vóc - FranklinCovey

GIẢNG VIÊN ĐÀO TẠO

Ông có trên 15 năm làm Giám đốc Nhân sự/Trưởng Phòng Nhân sự cấp cao cho các tập đoàn Fortune 500 toàn cầu và các công ty Việt Nam có quy mô hàng chục nghìn nhân sự. Ông đã tư vấn triển khai thành công nhiều dự án BSC/KPIs cho các doanh nghiệp tại Việt Nam, Thái Lan mà nhiều đơn vị đã có ý định bỏ BSC/KPIs và hoài nghi về hệ thống này. 

Ông có khả năng tái cấu trúc hệ thống Nhân sự cho nhiều tập đoàn và áp dụng hệ thống phần mềm Nhân sự đồng bộ cho hàng chục công ty thành viên.

Đặc biệt Ông có năng lực tư vấn đầu tư nước ngoài và hỗ trợ đối tác tìm kiếm khách hàng tại thị trường Trung Đông và Châu Âu, Đông Nam Á.

GIẢNG VIÊN

 Phillip Le

Một số công ty mà Ông đã tư vấn, đào tạo và làm việc

- Công ty cổ phần tập đoàn xây dựng Hòa Bình
- Công ty cổ phần hàng không Vietjet Air.
- Công ty cổ phần xây dựng Định Tân
- Công ty Nam Phát TSC
- Công ty VNECO Đà Nẵng
- Công ty cổ phần Dệt Đông Quang
- Công ty Bất động sản Tiến Phát
- Công ty MGM Grand Hồ Tràm
- Công ty OLAM Việt Nam.
- Công ty OI-BJC Việt Nam
- ...

Các lĩnh vực mà Ông tư vấn:

- Tư vấn xây dựng chiến lược Nhân sự và tái cấu trúc Hệ thống nhân sự
- Tư vấn triển khai áp dụng Hệ thống phần mềm Nhân sự
- Tư vấn đào tạo và Triển khai BSC/OKRs/KPIs
- Tư vấn phát triển tổ chức
- Tư vấn Phát triển Thị trường quốc tế.
- Tư vấn triển khai xây dựng hệ thống C&B link BSC/OKRs/KPIs
- Tư vấn tái thiết kế tổ chức. Tái cấu trúc nhân sự
- Tư vấn vấn và triển khai đánh giá vị trí công việc.

KHÓA HỌC DÀNH CHO NHỮNG AI?

Những người làm trong nghề Nhân sự. TP Nhân sư, Giám đốc Nhân sự

Người tham gia đào tạo và tư vấn Nhân sự.

Các giám đốc chức năng và CEO.

KHÓA HỌC DÀNH CHO NHỮNG AI?

Những người làm trong nghề Nhân sự. TP Nhân sư, Giám đốc Nhân sự

Người tham gia đào tạo và tư vấn Nhân sự.

Các giám đốc chức năng và CEO.

1.1 – TẦM NHÌN-SỨ MỆNH (VISION AND MISSION)

PHẦN 1: TẦM NHÌN-SỨ MỆNH-MỤC TIÊU PHÒNG NHÂN SỰ (VISION-MISSION-OBJECTIVES OF HR)

Những vấn đề nhân sự toàn cầu hiện nay (A glance at Global Human Resource)

Vai trò và sứ mệnh của Nhân sự trong thời kỳ mới (Roles and Mission of HR in a new era)
Thiết lập tầm nhìn, sứ mệnh của HR dựa trên tầm nhìn-Sứ mệnh của tổ chức (Set up Vision and Mission of HR based on Vision and mission of the organization)

BÀI TẬP THỰC HÀNH (EXERCISE)

1.2 – PHÂN TẦNG MỤC TIÊU CỦA TỔ CHỨC ĐẾN MỤC TIÊU CỦA PHÒNG NHÂN SỰ
(CASCADING ORGANIZATION OBJECTIVES DOWN TO HR DEPARTMENT)

Phân tầng mục tiêu cho phòng Nhân sự (Top-Down: Break Objectives Down to HR Department)
Xác định các OKRs cho phòng Nhân sự  (OKRs for HR Department)
Phân tích chiến lược Nhân sự (HR Strategic Analysis)
Các công cụ phân tích chiến lược (7S, Business Cycle, Herzenberg, PESTEL, SWOT)
Hình thành chiến lược Nhân sự (Identifying the HR Strategy)
Truy tìm các yếu tố thành công then chốt cho HR (Searching for HR Critical Successful Factors)

Xây dựng tầm nhìn, Sứ mệnh của Phòng Nhân sự.
Thiết lập các OKRs cho phòng Nhân sự

2.2 – KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG

BÀI TẬP THỰC HÀNH (EXERCISE)

Lập Bản đồ chiến lược Nhân sự (HR Strategy Maps)

Xây dựng các thước đo Nhân sự  (Searching for HR measurements)
Hoàn thiện bộ KPIs Phòng Nhân sự  (Completed the HR KPIs)

Các sáng kiến Chiến lược Nhân sự (HR Strategy Initiatives)
Lượng hóa Chiến lược thành các hành động Nhân sự  (Quantifying HR Strategy into actions).
Các Modules Nhân sự  (HR Modules for Action plan).
Kế hoạch hành động Nhân sự trong năm  (HR Master Action Planning).

2.1 – BẢN ĐỒ CHIẾN LƯỢC VÀ CÁC KPIS NHÂN SỰ

PHẦN 2: BẢN ĐỒ CHIẾN LƯỢC VÀ CÁC THƯỚC ĐO KPIs NHÂN SỰ (HR STRATEGY MAP AND KPIs)

Lập bản đồ Chiến lược nhân sự
Bảng KPIs Phòng Nhân sự
Bản kế hoạch hành động Nhân sự

3.2 – THIẾT LẬP HỆ THỐNG BÁO CÁO HÀNH ĐỘNG (HR DASHBOARD AND REPORT SYSTEM)

Ma trận phân tích các lực cản trong tổ chức (Resistance Analysis Matrix in Organization)
Thiết lập quy trình Quản trị sự thay đổi theo John. P Kotter  (Change management procedure-John P. Kotter).

Xây dựng hệ thống báo cáo HR định kỳ (HR Report system)
Đánh giá và điều chỉnh KPIs  (KPIs- Evaluation and Review ).

PHẦN 3: QUẢN TRỊ SỰ THAY ĐỔI VÀ BÁO CÁO HÀNH ĐỘNG
(CHANGE MANAGEMENT AND REPORT SYSTEM)

3.1 – QUẢN TRỊ SỰ THAY ĐỔI (CHANGE MANAGEMENT)

NỘI DUNG ĐÀO TẠO
XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC NHÂN SỰ VÀ KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG THEO MỤC TIÊU TỔ CHỨC BẰNG BALANCED SCORECARD

ĐẶT LỊCH TƯ VẤN

Với tất cả các lý do trên và hơn thế nữa. Với kinh phí chưa tới 1/10 nếu bạn phải học theo chương trình quốc tế mà áp dụng thành công cho tổ chức thì đây là địa chỉ cho Bạn.

CAM KẾT CỦA ĐƠN VỊ ĐÀO TẠO ĐỐI VỚI HỌC VIÊN

Biết phân tầng mục tiêu của tổ chức đến mục tiêu trọng yếu của phòng Nhân sự
Xây dựng được Bộ Tầm nhìn-sứ mệnh-hệ giá trị cho Phòng nhân sự
Xây dựng được Chiến lược Nhân sự theo mục tiêu công ty
Hoàn thiện bộ KPIs nhân sự gắn với bộ KPIs của tổ chức
Xây dựng được chiến lược thực thi Nhân sự
Trang bị đầy đủ công cụ, form mẫu và học thuật để xây dựng được kế hoạch hành động hiệu quả.
Biết phân tích các lực cản trong tổ chức để hoạch định sự thay đổi đội ngũ theo chiều hướng tích cực hoàn thành mục tiêu chung.
Được hỗ trợ, tư vấn thực hiện dự án trong thời gian đào tạo.

Chương trình đặc biệt duy nhất vận dụng Balanced Scorecards chuyên biệt vào mảng Nhân sự thực chiến.

Trang bị đầy đủ kiến thức để trở thành Giám đốc triển khai dự án Balanced Scorecard.

Học viên tự tin dẫn đầu là Leader các dự án cài đặt mọi hệ thống mới vào tổ chức.

TẠI SAO HỌC VIÊN NÊN CHỌN CHÚNG TÔI ?

Trang bị cho học viên đầy đủ học thuật, công cụ, form mẫu và phần mềm để triển khai dự án.

Học đi đôi với hành áp dụng thực tế vào tổ chức, công ty học viên đang làm việc.

Được tư vấn và coaching đầy đủ dự án thực trong thời gian đào tạo.

BẠN NHẬN ĐƯỢC GÌ SAU KHÓA HỌC ?

Xây dựng được mục tiêu Trọng yếu liên kết với mục tiêu của tổ chức.

Xây dựng được chiến lược thực thi Nhân sự tập trung đồng bộ với chiến lược hợp nhất của tổ chức.

Xây dựng được kế hoạch hành động bám sát mục tiêu một cách rõ ràng cụ thể và tối ưu nguồn lực

Trở thành chuyên gia vận dụng hệ thống Balanced Scorecad vào hoạt động Nhân sự

Xây dựng được chiến lược và kế hoạch quản trị sự thay đổi cho tổ chức.

Sử dụng thành thạo các công cụ phân tích chiến lược như một CEO chuyên nghiệp

Trang bị kiến thức chuyên môn và tư duy để trở thành CEO trong tương lại.

Vận dụng kỹ thuật, học thuật và công cụ cho các phòng ban khác trong tổ chức triển khai Balanced Scorecards.

Trở thành giám đốc dự án Balanced scorecard và các dự án cài đặt hệ thống mới vào tổ chức

Xây dựng được bức tranh toàn cảnh từ tầm nhìn-sứ mệnh và kế hoạch hành động cho Phòng nhân sự và các Phòng/Ban khác.

ĐĂNG KÝ NGAY

NẾU BẠN VẪN CÒN THẮC MẮC
HÃY ĐĂNG KÝ TƯ VẤN NGAY BÂY GIỜ

CỔNG KẾT NỐI CHUYÊN GIA ĐÀO TẠO

Với sự đồng hành của hơn 100 chuyên gia đào tạo thực chiến đến từ các tập đoàn, các công ty lớn, Shasu Group tự hào mang đến giải pháp đào tạo doanh nghiệp được may đo theo nhu cầu thực tế của từng khách hàng, giúp doanh nghiệp phát triển đồng bộ đội ngũ nhân sự góp phần đáp ứng mục tiêu tăng trưởng và chiến lược phát triển tổng thể của toàn doanh nghiệp.
Bên cạnh khóa Đào tạo Nghề Tuyển dụng chúng tôi còn nhiều khóa đào tạo thực chiến khác dành cho cá nhân và doanh nghiệp, vui lòng tham khảo thêm tại link bên dưới.

https://training.shasugroup.com/

THÔNG TIN LIÊN LẠC

Căn số 3, KDC Lucky Dragon, Đường Đỗ Xuân Hợp, Phường Phước Long B, Thành Phố Thủ Đức, TPHCM

(+84) 918 150 881

shasutraining@shasu-group.com

© Copyright 2021 Shasu Group. All Rights Reserved.

Visit our social pages

Visit our social pages

TRANG CHỦ

KHÓA HỌC

GIẢNG VIÊN

ĐĂNG KÝ

LIÊN HỆ

Thank You
For Registering!

Đăng ký thành công! Chúng tôi sẽ liên lạc với bạn sớm.

Mời Bạn join vào group Zalo để nhận thông tin khoá học

Join in Zalo

Thông tin chuyển khoản:

+ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài gòn - SCB

+ Chủ tài khoản: NGUYỄN THỊ SANG

+ Số tài khoản: 11098 238 181

=> Với cú pháp: Họ tên _ SĐT Zalo _ CHUYÊN GIA THỰC CHIẾN XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC NHÂN SỰ VÀ KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG THEO MỤC TIÊU TỔ CHỨC BẰNG BALANCED SCORECARD 
Sau khi chuyển khoản, ACE vui lòng chụp màn hình gửi cho Giang ( 0919 952 881) để xác nhận thông tin nhé.

Thanks with love