+84 918 150 881

shasutraining@shasu-group.com

Mon - Fri: 08:00 am to 06:00 pm

Follow us: 

Trang Chủ

Khóa Học

Giảng Viên

Liên Hệ

Đăng Ký

KHOÁ HỌC CỦA CHÚNG TÔI

OUR COURSE

TOTAL REWARDS MANAGEMENT

XÂY DỰNG HỆ THỐNG CHI TRẢ 3P

HÌNH THỨC HỌC

THỜI LƯỢNG: 4 buổi học

HÌNH THỨC HỌC: Online qua Zoom

THỜI GIAN HỌC : 19:00 - 21h30 mỗi thứ 2,4,6 

Total Rewards Management

GIỚI THIỆU KHÓA HỌC

Ngày nay việc thu hút và gìn giữ nhân tài là niềm trăn trở của các doanh nghiệp. Chiến lược tổng đãi ngộ có tầm sẽ giúp doanh nghiệp giải quyết vấn đề nan giải này.

ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT

4.500.000/ Học viên

COMBO 2 Khóa Học 

XÂY DỰNG HỆ THỐNG CHI TRẢ 3P

TOTAL REWARDS MANAGEMENT - QUẢN LÝ TỔNG ĐÃI NGỘ

KHAI GIẢNG : 3/12/2022

Buy Now

Khóa Total Rewards Management

3.500.000/ Học viên

Phân tích công việc
Mô tả công việc
Đánh giá công việc
Công bằng nội bộ
Cạnh tranh thị trường
Khảo sát tổng thu nhập
Thiết kế hệ thống chi trả tối ưu

LỘ TRÌNH QUẢN LÝ VÀ THỰC HIỆN CHI TRẢ HIỆU QUẢ

COURSE OUTLINE

NỘI DUNG KHÓA HỌC

Tuần 1

Tuần 2

Tuần 3

Tuần 4

Tuần 5

Tuần 6

Tuần 7

Tuần 8

Tuần 9

Tuần 10

Phần 1

Phần 2

Phần 3

Phần 4

Phần 5

TR là gì?
Sự phát triển về TR
TR khác với C&B như thế nào?
Liên kết giữa chiến lược kinh doanh, Chiến lược HR và TR

GIỚI THIỆU VỀ TOTAL REWRDS
Hiểu đúng về Total Rewards (TR)

Chi trả cố định (Fixed pay)
chi trả khả biến (Variable pay)
Phúc lợi (Benefits)
Cân bằng cuộc sống - công việc (Work-lift-balance)
Các loại tưởng hưởng và phát triển (Recognition)

5 thành phần chính của TR

Điều gì thúc đẩy một nhân viên làm việc hiệu quả hơn
Phương pháp triển khai khen thưởng hiệu quả
Kết nối chi trả thành tích với hiệu quả công việc cá nhân

TÁC ĐỘNG CỦA THƯỞNG LÊN THÀNH QUẢ CỦA NHÂN VIÊN
Ngắn hạn: Tác động tới hiệu suất làm việc của nhân viên

Vai trò của HR và các cấp quản lý
Sử dụng thưởng hiệu quả để thu hút và giữ chân nhân tài

Dài hạn: Tác động tới việc thu hút và giữ chân nhân tài

LIÊN KẾT HIỆU QUẢ

Các dạng phúc lợi & Thiết kế phúc lợi hiệu quả

Thiết kế phúc lợi trong và sau thời kỳ Covid 19

Cách nâng cao hiệu quả của phúc lợi trong tổ chức

TẦM ẢNH HƯỞNG CỦA PHÚC LỢI ĐỐI VỚI HÌNH ẢNH VÀ TÂM LÝ NHÂN VIÊN

Quản lý hệ thống đãi ngộ trong thực tiễn: những bài học từ thực tế

Bài tập thực hành và các template cho học viên tham khảo và ứng dụng cho doanh nghiệp
Phân tích công việc
Mô tả công việc
Đánh giá công việc
Công bằng nội bộ
Cạnh tranh thị trường
Khảo sát tổng thu nhập
Thiết kế hệ thống chi trả tối ưu

LỘ TRÌNH QUẢN LÝ VÀ THỰC HIỆN CHI TRẢ HIỆU QUẢ

COURSE OUTLINE

NỘI DUNG KHÓA HỌC

Tuần 1

Tuần 2

Tuần 3

Tuần 4

Tuần 5

Tuần 6

Tuần 7

Tuần 8

Tuần 9

Tuần 10

Phần 1

Phần 2

Phần 3

Phần 4

Phần 5

TR là gì?
Sự phát triển về TR
TR khác với C&B như thế nào?
Liên kết giữa chiến lược kinh doanh, Chiến lược HR và TR

GIỚI THIỆU VỀ TOTAL REWRDS
Hiểu đúng về Total Rewards (TR)

Chi trả cố định (Fixed pay)
chi trả khả biến (Variable pay)
Phúc lợi (Benefits)
Cân bằng cuộc sống - công việc (Work-life-balance)
Các loại tưởng hưởng và phát triển (Recognition)

5 thành phần chính của TR

Điều gì thúc đẩy một nhân viên làm việc hiệu quả hơn
Phương pháp triển khai khen thưởng hiệu quả
Kết nối chi trả thành tích với hiệu quả công việc cá nhân

TÁC ĐỘNG CỦA THƯỞNG LÊN THÀNH QUẢ CỦA NHÂN VIÊN
Ngắn hạn: Tác động tới hiệu suất làm việc của nhân viên

Vai trò của HR và các cấp quản lý
Sử dụng thưởng hiệu quả để thu hút và giữ chân nhân tài

Dài hạn: Tác động tới việc thu hút và giữ chân nhân tài

LIÊN KẾT HIỆU QUẢ

Quản lý hệ thống đãi ngộ trong thực tiễn: những bài học từ thực tế

Bài tập thực hành và các template cho học viên tham khảo và ứng dụng cho doanh nghiệp
Các dạng phúc lợi & Thiết kế phúc lợi hiệu quả

Cách nâng cao hiệu quả của phúc lợi trong tổ chức

TẦM ẢNH HƯỞNG CỦA PHÚC LỢI ĐỐI VỚI HÌNH ẢNH VÀ TÂM LÝ NHÂN VIÊN

BẠN NHẬN ĐƯỢC GÌ SAU KHÓA HỌC ?

COURSE OBJECTIVES

Trang bị phương pháp logic và khoa học để xây dựng được hệ thống Total reward chặt chẽ, hiệu quả, kích thích tinh thần làm việc, nâng cao hiệu suất làm việc của CNV

Ứng dụng vào những tình huống thực tế của doanh nghiệp

Cung cấp kiến thức nền tảng vững chắc về Total Rewards để hiểu đúng, làm chuẩn.

KHÓA HỌC DÀNH CHO NHỮNG AI? 

WHO IS RIGHT FOR THIS COURSE ?

Giám đốc Nhân sự, Trưởng phòng Nhân sự, Trưởng bộ phận Total Rewards/C&B 

Chuyên viên chuyên trách mảng Total Rewards/C&B

Trưởng phòng Nhân Sự hoặc chuyên viên không chuyên trách Total Rewards/C&B muốn mở rộng kiến thức về Total Rewards

CEO, Trưởng bộ phận mong muốn hiểu, cùng xây dựng và vận hành hiệu quả hệ thống tổng lương thưởng đãi ngộ

XÂY DỰNG HỆ THỐNG CHI TRẢ 3P

Làm thế nào để trả lương cho nhân viên công bằng và chính xác?

Hiện nay các doanh nghiệp đang gặp các vấn đề về việc chi trả cho nhân viên sao cho công bằng và làm thế nào để đánh giá nhân viên để trả đúng năng lực. Làm thế nào để đảm bảo tính công bằng để tạo động lực cho nhên viên công hiến hết mình. Hệ thống chi trả 3P là xu thế hiện nay phần lớn các doanh nghiệp chuyên nghiệp sẽ lựa chọn. Một hệ thống 3P theo chuẩn quốc tế sẽ được trang bị để đảm bảo sự hài lòng của nhân viên cũng như của doanh nghiệp trong bói cảnh hiện nay.

HÌNH THỨC HỌC

THỜI LƯỢNG: 4 buổi học

HÌNH THỨC HỌC: Online qua Zoom

THỜI GIAN HỌC : 19:00 - 21h30 mỗi thứ 2,4,6

KHAI GIẢNG : Tháng 10

Buy Now

ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT

4.500.000/ Học viên

COMBO 2 Khóa Học 

XÂY DỰNG HỆ THỐNG CHI TRẢ 3P

TOTAL REWARDS MANAGEMENT - QUẢN LÝ TỔNG ĐÃI NGỘ

Khóa Xây dựng hệ thống chi trả 3P

3.500.000/ Học viên

Mục tiêu chiến lược của toàn công ty, từng bộ phận, từng cá nhân
Xây dựng KPI
Thưởng theo thành tích tháng/quý/năm
Thực hành: Xây dựng thưởng thành tích

PERFORMANCE: ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH

Xác định cơ cấu tổ chức
Thiết lập và phân tích bảng mô tả công việc
Phát triển ma trận công việc
Các phương pháp đánh giá công việc
Lương theo vị trí
Thực hành: Xây dựng và đánh giá vị trí công việc

POSITION: ĐÁNH GIÁ BẬC CÔNG VIỆC

COURSE OUTLINE

NỘI DUNG KHÓA HỌC

Chiến lược thiết kế và xây dựng cấu trúc lương

Xây dựng cấu trúc lương và thu nhập theo 3P

CHIẾN LƯỢC XÂY DỰNG TỔNG THU NHẬP

Bài tập thực hành và các biểu mẫu cho học viên tham khảo và ứng dụng vào thực tiễn doanh nghiệp

Cách giải quyết những trường hợp đặc biệt

Những lỗi thường gặp khi xây dựng lương 3P và cách phòng tránh nhằm đảm bảo hiệu quả

LIÊN KẾT HIỆU QUẢ

Mô hình 3P là gì?
Tại sao cần phải trả lương thưởng theo mô hình 3P?
Sự khác biệt giữa phương pháp trả lương 3P so với phương pháp trả lương truyền thống
Điều kiện để triển khai lương 3P trong thực tế doanh nghiệp

GIỚI THIỆU HỆ THỐNG CHI TRẢ 3P

Tuần 1

Tuần 2

Tuần 3

Tuần 4

Tuần 5

Tuần 6

Tuần 7

Tuần 8

Tuần 9

Tuần 10

Phần 1

Phần 2

Phần 3

Phần 4

Phần 5

Phần 6

Xây dựng chuẩn năng lực theo từng hạng mục
Chuẩn năng lực theo bậc công việc (từ chuẩn tổng ở trên triển khai theo cấp bậc)
Bộ câu hỏi cho chuẩn năng lực
Đánh giá chuẩn năng lực đối với con người cụ thể
Lương theo năng lực
Thực hành: Xây dựng tiêu chuẩn năng lực, đánh giá năng lực

PERSON: ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC

Mục tiêu chiến lược của toàn công ty, từng bộ phận, từng cá nhân
Xây dựng KPI
Thưởng theo thành tích tháng/quý/năm
Thực hành: Xây dựng thưởng thành tích

PERFORMANCE: ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH

Xác định cơ cấu tổ chức
Thiết lập và phân tích bảng mô tả công việc
Phát triển ma trận công việc
Các phương pháp đánh giá công việc
Lương theo vị trí
Thực hành: Xây dựng và đánh giá vị trí công việc

POSITION: ĐÁNH GIÁ BẬC CÔNG VIỆC

COURSE OUTLINE

NỘI DUNG KHÓA HỌC

Chiến lược thiết kế và xây dựng cấu trúc lương

Xây dựng cấu trúc lương và thu nhập theo 3P

CHIẾN LƯỢC XÂY DỰNG TỔNG THU NHẬP

Bài tập thực hành và các biểu mẫu cho học viên tham khảo và ứng dụng vào thực tiễn doanh nghiệp

Cách giải quyết những trường hợp đặc biệt

Những lỗi thường gặp khi xây dựng lương 3P và cách phòng tránh nhằm đảm bảo hiệu quả

LIÊN KẾT HIỆU QUẢ

Mô hình 3P là gì?
Tại sao cần phải trả lương thưởng theo mô hình 3P?
Sự khác biệt giữa phương pháp trả lương 3P so với phương pháp trả lương truyền thống
Điều kiện để triển khai lương 3P trong thực tế doanh nghiệp

GIỚI THIỆU HỆ THỐNG CHI TRẢ 3P

Tuần 1

Tuần 2

Tuần 3

Tuần 4

Tuần 5

Tuần 6

Tuần 7

Tuần 8

Tuần 9

Tuần 10

Phần 1

Phần 2

Phần 3

Phần 4

Phần 5

Phần 6

Xây dựng chuẩn năng lực theo từng hạng mục
Chuẩn năng lực theo bậc công việc (từ chuẩn tổng ở trên triển khai theo cấp bậc)
Bộ câu hỏi cho chuẩn năng lực
Đánh giá chuẩn năng lực đối với con người cụ thể
Lương theo năng lực
Thực hành: Xây dựng tiêu chuẩn năng lực, đánh giá năng lực

PERSON: ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC

BẠN NHẬN ĐƯỢC GÌ SAU KHÓA HỌC?

COURSE OBJECTIVES

Cung cấp kiến thức nâng cao và chuyên sâu vững chắc về 3P cho đối tượng làm chuyên môn trong Total Rewards

Trang bị phương pháp logic và khoa học để xây dựng được hệ thống chi trả 3P chặt chẽ, hiệu quả, công bằng để kích thích tinh thần làm việc, nâng cao hiệu suất làm việc của CNV

Biết cách xây dựng hệ thống chi trả 3P bài bản

KHÓA HỌC DÀNH CHO NHỮNG AI ?

WHO IS RIGHT FOR THIS COURSE ?

Giám đốc Nhân sự, Trưởng phòng Nhân sự, Trưởng bộ phận C&B/ Total Rewards

Chuyên viên chuyên trách mảng C&B/ Total Rewards

Trưởng phòng Nhân Sự hoặc chuyên viên không chuyên trách C&B/ Total Rewards

CEO muốn nghiên cứu chi tiết về 3P

ĐĂNG KÝ NHẬN ƯU ĐÃI

NHANH TAY

NHẬN NGAY ƯU ĐÃI

GIẢNG VIÊN 

Thạc sỹ: HOÀNG THỊ TÂM UYÊN

Từ 6/2004 – 5/2007: Giám đốc Quản lý Nhân sự - PEPSICO INTERNATIONAL VIETNAM - FMCG
Từ 8/1996 – 6/2004: Trưởng phòng Hành chính & Nhân sự - HOLCIM VIỆT NAM - Sản xuất xi măng
Từ  5/2020 - Bây giờ: Trưởng phòng nhân sự – CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ AQUA VIỆT NAM - Đồ gia dụng
Từ năm 2019 – 5/2020: Trưởng phòng HRBP – NAM LONG JSC - Bất động sản
Từ 12/2016 – 12/2018: Trưởng phòng Nhân sự - SAMSUNG VINA ELECTRONICS - Công nghệ cao / Hàng tiêu dùng
Từ 11/2009 – 12/2016: Giám đốc Nhân sự -FRESENIUS KABI VIỆT NAM - Ngành Dược
Từ 5/2007 – 10/2009: Giám đốc Nhân sự - CONNELL BROS VIỆT NAM - Hóa chất

KINH NGHIỆM

PROFESSIONAL EXPERIENCE

QUALIFICATION

BẰNG CẤP CHUYÊN MÔN

Quản trị Kinh doanh MBA, Đại học Mở Malaysia, 2014

Cử nhân Ngôn ngữ Anh, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM, 1999.

Cử nhân Kinh tế, Đại học Kinh tế, 1993.

GIẢNG VIÊN 

Thạc sĩ HOÀNG THỊ TÂM UYÊN

Giám đốc Quản lý Nhân sự - PEPSICO INTERNATIONAL VIETNAM - FMCG
Trưởng phòng Hành chính & Nhân sự - HOLCIM VIỆT NAM - Sản xuất xi măng
Trưởng phòng nhân sự – CÔNG TY TNHH ĐIỆN TỬ AQUA VIỆT NAM - Đồ gia dụng
Trưởng phòng HRBP – NAM LONG JSC - Bất động sản
Trưởng phòng Nhân sự - SAMSUNG VINA ELECTRONICS - Công nghệ cao / Hàng tiêu dùng
Giám đốc Nhân sự - FRESENIUS KABI VIỆT NAM - Ngành Dược
Giám đốc Nhân sự - CONNELL BROS VIỆT NAM - Hóa chất

KINH NGHIỆM

PROFESSIONAL EXPERIENCE

Thạc Sĩ Hoàng Thị Tâm Uyên đã có hơn 25 năm kinh nghiệm làm việc ở các vị trí quản lý Nhân Sự cho các công ty đa quốc gia và đa dạng ngành nghề kinh doanh.

CỔNG KẾT NỐI CHUYÊN GIA ĐÀO TẠO

Với sự đồng hành của hơn 100 chuyên gia đào tạo thực chiến đến từ các tập đoàn, các công ty lớn, Shasu Group tự hào mang đến giải pháp đào tạo doanh nghiệp được may đo theo nhu cầu thực tế của từng khách hàng, giúp doanh nghiệp phát triển đồng bộ đội ngũ nhân sự góp phần đáp ứng mục tiêu tăng trưởng và chiến lược phát triển tổng thể của toàn doanh nghiệp.
Tham khảo tất cả các khóa đào tạo theo đường link sau:

https://training.shasugroup.com/

Contact Info

Number 3, Do Xuan Hop Street, Phuoc Long B Ward, Thu Duc City, Ho Chi Minh City, Vietnam

+84 918 150 881

shasutraining@shasu-group.com

© Copyright 2021 Shasu Group. All Rights Reserved.

Visit our social pages

Visit our social pages

TRANG CHỦ

KHÓA HỌC

GIẢNG VIÊN

LIÊN HỆ

Thank You
For Registering!

Đăng ký thành công!

Vui lòng bấm vào nút bên dưới để hoàn tất đăng ký

HOÀN TẤT ĐĂNG KÝ

Thank You
For Registering!

Đăng ký thành công! Chúng tôi sẽ liên lạc với bạn sớm.

Mời Bạn liên hệ qua Zalo để biết thêm thông tin khoá học

Join in Zalo

Thông tin chuyển khoản:

+ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài gòn - SCB

+ Chủ tài khoản: NGUYỄN THỊ SANG

+ Số tài khoản: 11098 238 181

=> Với cú pháp: Họ tên _ SĐT Zalo _ Tên Khóa Học
Sau khi chuyển khoản, ACE vui lòng chụp màn hình gửi cho Giang ( 0919 952 881) để xác nhận thông tin nhé.

Thanks with love

TRANG CHỦ

KHÓA HỌC

GIẢNG VIÊN

LIÊN HỆ