(+848) 88 11 00 20

success@shasugroup.com

Mon - Fri: 08:00 am to 06:00 pm

Follow us: 

Trang Chủ

Khóa Học

Giảng Viên

Đăng Ký

Liên Hệ

KHÓA HỌC

THỰC HÀNH TRIỂN KHAI BALANCED SCORECARD 

THÀNH CÔNG TRONG DOANH NGHIỆP

KHÓA HỌC

THỰC HÀNH TRIỂN KHAI BALANCED SCORECARD 

THÀNH CÔNG TRONG DOANH NGHIỆP

CẤU TRÚC KHÓA HỌC

Ngày khai giảng

Mỗi tháng 

Hình thức đào tạo

Online và Offline. (Offline 6 ngày liên tiếp; Online 8 buổi)

Giờ học

20h00  -  22h00

Ngày học

Thứ 2, thứ 3, thứ 4, thứ 5, thứ 6 và thứ 7

Đào tạo Offline tại các doanh nghiệp

Theo thỏa thuận.

Học phí online (8 buổi)

40,000,000 VND

Ưu đãi học phí khi Đăng ký sớm hoặc Đăng ký theo nhóm

-40%

Cho nhóm đăng ký từ 2 người trở lên

ĐĂNG KÝ NGAY

-30%

Đăng ký và nộp phí trước ngày khai giảng 1 tuần

ĐĂNG KÝ NGAY

CÁC HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO TRIỂN KHAI ÁP DỤNG HỆ THỐNG BALANCED SCORECARD

-60%

Cho nhóm đăng ký từ 4 người trở lên

ĐĂNG KÝ NGAY

-50%

Cho nhóm đăng ký từ 3 người trở lên

ĐĂNG KÝ NGAY

Cam kết

Giảng viên hỗ trợ tư vấn online hoặc qua điện thoại cho các học viên các thắc mắc trong quá trình triển khai BSC/KPI tại doanh nghiệp 1 tháng sau khi học.

- Cử nhân kinh tế - Đại học Thủy Sản Nha Trang
- MBA - Quản trị nguồn nhân lực của Trường AITMA - Hoa Kỳ
- Chuyên gia BSC/KPIs chuẩn BSI - Hoa Kỳ
- Chuyên gia Quản trị sự thay đổi và phát triển tổ chức - Đại học Pennsyvalnia State University
- Tái cấu trúc doanh nghiệp của Đại học North Carolina Wilmington - Hoa Kỳ
- Giám đốc tài chính (CFO) của Hiệp hội quản lý Quốc tế - Anh Quốc
- Giám đốc điều hành - PACE
- Chuyên gia đánh giá vị trí công việc và thiết kế hệ thống C&B - HAY GROUP
- Chuyên gia đào tạo của Tổ chức ITD World toàn cầu
- Chứng chỉ 7 thói quen để thành đạt do Franklin Covey - Mỹ
- Chứng nhận lãnh đạo tầm vóc - Franklin Covey

GIẢNG VIÊN ĐÀO TẠO

Ông có trên 15 năm làm Giám đốc Nhân sự/Trưởng Phòng Nhân sự cấp cao cho các tập đoàn Fortune 500 toàn cầu và các công ty Việt Nam có quy mô hàng chục nghìn nhân sự. Ông đã tư vấn triển khai thành công nhiều dự án BSC/KPIs cho các doanh nghiệp tại Việt Nam, Thái Lan mà nhiều đơn vị đã có ý định bỏ BSC/KPIs và hoài nghi về hệ thống này. 

Ông có khả năng tái cấu trúc hệ thống Nhân sự cho nhiều tập đoàn và áp dụng hệ thống phần mềm Nhân sự đồng bộ cho hàng chục công ty thành viên.

Đặc biệt Ông có năng lực tư vấn đầu tư nước ngoài và hỗ trợ đối tác tìm kiếm khách hàng tại thị trường Trung Đông và Châu Âu, Đông Nam Á.

Các lĩnh vực mà Ông tư vấn:

- Tư vấn xây dựng chiến lược Nhân sự và tái cấu trúc Hệ thống nhân sự
- Tư vấn triển khai áp dụng Hệ thống phần mềm Nhân sự
- Tư vấn đào tạo và Triển khai BSC/OKRs/KPIs
- Tư vấn phát triển tổ chức
- Tư vấn Phát triển Thị trường quốc tế.
- Tư vấn triển khai xây dựng hệ thống C&B link BSC/OKRs/KPIs
- Tư vấn tái thiết kế tổ chức. Tái cấu trúc nhân sự
- Tư vấn vấn và triển khai đánh giá vị trí công việc.

Một số công ty mà Ông đã tư vấn, đào tạo và làm việc

- Công ty cổ tập đoàn xây dựng Hòa Bình
- Công ty cổ phần hàng không Vietjet Air.
- Công ty cổ phần xây dựng Định Tân
- Công ty Nam Phát TSC
- Công ty VNECO Đà Nẵng
- Công ty cổ phần Dệt Đông Quang
- Công ty Bất động sản Tiến Phát
- Công ty MGM Grand Hồ Tràm
- Công ty OLAM Việt Nam.
- Công ty OI-BJC Việt Nam
- ...

GIẢNG VIÊN

 Phillip Le

KHÓA HỌC DÀNH CHO NHỮNG AI ?

- Các tổ chức công ty đang triển khai Balanced Scorecard dở dang hoặc đã thất bại muốn tái khởi động lại dự án Balanced Scorecard
- Các nhà hoạch định chiến lược.
- Các nhà tư vấn doanh nghiệp
- Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Giám đốc điều hành doanh nghiệp
- Quản lý cấp cao, cấp trung
- Người làm trong lĩnh vực nhân sự có kinh nghiệm từ 5 năm trở lên.
- Chuyên gia dự án tái cấu trúc doanh nghiệp.
- Những người mong muốn làm nghề tư vấn BSC/OKRs/KPIs.

PHẦN V: BÀN GIAO VÀ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CÔNG CỤ HỖ TRỢ TRIỂN KHAI.

02.

Tổng kết chương trình và trao chứng chỉ.

• Bộ mẫu templates xây dựng dự án trên một trang giấy.

• Bộ mẫu xây dựng ngân sách Công ty/Phòng/Ban.

• Bộ mẫu kỹ thuật Bảng tuyên ngôn dự án.

• Bộ mẫu quản trị công việc và kế hoạch hành động. (Trả thêm phí).

• Bộ mẫu phân tích và lượng hóa chiến lược chuyển hóa thành hành động (PESTEL, 5 FORCE, SWOT. Trả thêm phí).

• Các kỹ thuật phân tích khác bằng Excel.

01.

Hướng dẫn sử dụng các công cụ phần mềm kỹ thuật hỗ trợ triển khai BSC.

NỘI DUNG ĐÀO TẠO BALANCED SCORECARD

PHẦN I:TỪ LÝ THUYẾT ĐẾN THỰC TIỄN CỦA BALANCED SCORECARD

01.

Lịch sử hình thành BSC/OKRs/KPIs các điều kiện tiên quyết triển khai BSC

• Đánh giá khảo sát các yếu tố triển khai BSC.

• Kịch bản sắp xếp tổ chức mô hình dự án BSC.

• Lý thuyết về Balanced Scorecard.

• Hiểu đúng về BSC/OKRs/KPIs và các mô hình quản trị theo mục tiêu

• Quản trị rủi do khi triển khai Balanced Scorecard và kịch bản giải quyết các bế tắc.

02.

Thực tiễn triển khai Balaced Scorecard hiện nay tại Việt nam và thế giới.

• Thế nào là thành công trong triển khai Balanced Scorecard.

• Thế nào là một dự án thất bại trong triển khai Balanced Scorecard.

• Tình hình triển khai BSC ở Việt Nam và Thế giới trong 20 năm qua.

• Các lý do dẫn đến thất bại khi triển khai BSC là gì?

• Vén màn bí mật các mảnh ghép còn thiếu khi triển khai BSC dẫn đến thất bại.

PHẦN II: XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC VÀ BẢN ĐỒ CHIẾN LƯỢC.

01.

Rà soát đánh giá và Xây dựng hệ thống (Review and Assessment)

• Tầm nhìn, Sứ mệnh, hệ giá trị cốt lõi của Tổ chức

• Đánh giá thị trường mục tiêu

• Các yếu tố quyết định thành công của ngành.

• Phân tích SWOT, 5 FORCEs, PESTEL

• Quản trị rủi do khi triển khai Balanced Scorecard và kịch bản giải quyết các bế tắc.

• Sử dụng công cụ và phần mềm đánh giá, lương hóa Điểm mạnh, Điểm Yếu, Các cơ hội và Thách thức để chuyển hóa thành hành động

• Xác định các điểm cần tập trung để chiến thắng trong cạnh tranh với đối thủ.

• Xác định tập giá trị cốt lõi cho khách hàng.

• Hoàn thiện và kiện toàn Xây dựng Ngôi nhà doanh nghiệp

• Thực hành hoàn thiện phần Rà soát và đánh giá.

02.

Hình thành và xây dựng chiến lược Công ty (Strategy)

• Cách thức và nguyên tắc lựa chọn chiến.

• Các kịch bản chiến lược.

• Xây dựng các thành tố chiến lược

• Lựa chọn chiến lược thực thi đúng với tình hình tổ chức.

• Thực hành

03.

Xác định kết quả chiến lực (Strategy Result/OKRs)

• Đặc điểm và thuộc tính của kết quả chiến lược.

• Các nguyên tắc lựa chọn và xây dựng kết quả chiến lược 

• Xác định các kết quả chiến lược cần đạt được.

• Thực hành

04.

Xây dựng Bản đồ chiến lược (Strategy Map)

• Hiểu đúng và xác định đúng về mục tiêu chiến lược.

• Các nguyên tác xây dựng mục tiêu chiến lược

• Các nguyên tắc xây dựng bản đồ chiến lược

• Các mẫu bản đồ chiến lược

• Bản đồ chiến lược thành phần

• Bản đồ chiến lược hợp nhất của tổ chức.

• Thực hành.

PHẦN IV: TRIỂN KHAI VÀ ÁP DỤNG HỆ THỐNG.

02.

Hướng dẫn cách đánh giá vận hành BSC/OKRs/KPIs

• Quy trình Xây dựng hệ thống đánh giá KPI.

• Kỹ thuật đánh giá KPIs và kỹ thuật cập nhật điều chỉnh hệ thống KPIs

• Xử lý các tình huống điển hình phát sinh khi áp dụng BSC/OKRs/KPIs trong thực tế

• Kỹ thuật lập dự án triển khai BSC/OKRs/KPIs hiệu quả

• Giải đáp các tình huống thực tế.

• Thực hành

01.

Xây dựng hệ thống Form mẫu triển khai KPIs.

• Bảng tuyên ngôn dự án.

• Ban hành quyết định thành lập dự án Balanced Scorcard và Matrix phân quyền.

• Ban hành chính sách khen thưởng Ban BSC.

• Kỹ thuật Pair Comparison

• Nguyên tắc phân bổ tỷ trọng

• Nguyên tắc thiết lập các chỉ tiêu Min-Max.

• Nguyên tắc đánh giá KPIs và cho điểm hiệu suất KPIs.

PHẦN III: XÂY DỰNG HỆ THỐNG OKRs/KPIs

01.

Lý thuyết về OKRs và KPIs (Foundation about OKRs and KPIs)

• Hiểu đúng về OKRs và KPIs.

• Sử dụng OKRs và KPIs như thế nào?

• Các mô hình quản trị theo mục tiêu có gắn với OKRs và KPIs.

• Mô hình triển khai mục tiêu OGSM.

02.

Xây dựng Hệ thống đo lường và KPIs (Measure & KPIs).

• Sử dụng mô hình Cause & Effect Analysis, Brain Storming, KJ, Mindmap… để tìm ra các yếu tố thành công then chốt (Key Successful Factors).

• Quy trình truy tìm các thước đo KPIs

• Lựa chọn các OKRs chủ chốt.

• Các nguyên tắc xây dựng và lựa chọn tối ưu KPIs cấp công ty

• Xây dựng KPIs cấp công ty.

• Bản đồ chiến lược cấp phòng/đơn vị

• Xác định và xây dựng mục tiêu cho các Phòng/Ban.

• Phân tầng KPIs cho các Phòng/Ban.

• Hướng dẫn xây dựng KPIs cho cá nhân.

• Thực hành

03.

Chuyển hóa Tầm nhìn chiến lược thành kế hoạch hành động. (Transforming the Vision down to Earth)

• Lựa chọn các sáng kiến chiến lược.

• Sử dụng công cụ phần mềm PESTEL, 5 FORCE, SWOT để lượng hóa chọn lọc các hành động chiến lược.

• Thành lập ban dự án triển khai Balanced Scorced.

• Kỹ thuật lập dự án trên một trang giấy. Lập Master Planning cho dự án Balanced Scorcard.

• Xây dựng ngân sách Công ty.

• Xây dựng ngân sách cho các phòng Ban.

• Xây dựng kế hoạch hành động cho các Phòng/Ban.

• Thực hành.

NỘI DUNG ĐÀO TẠO BALANCED SCORECARD

PHẦN I:TỪ LÝ THUYẾT ĐẾN THỰC TIỄN CỦA BALANCED SCORECARD

01.

Lịch sử hình thành BSC/OKRs/KPIs các điều kiện tiên quyết triển khai BSC

• Đánh giá khảo sát các yếu tố triển khai BSC.

• Kịch bản sắp xếp tổ chức mô hình dự án BSC.

• Lý thuyết về Balanced Scorecard.

• Hiểu đúng về BSC/OKRs/KPIs và các mô hình quản trị theo mục tiêu

• Quản trị rủi do khi triển khai Balanced Scorecard và kịch bản giải quyết các bế tắc.

02.

Thực tiễn triển khai Balaced Scorecard hiện nay tại Việt nam và thế giới.

• Thế nào là thành công trong triển khai Balanced Scorecard.

• Thế nào là một dự án thất bại trong triển khai Balanced Scorecard.

• Tình hình triển khai BSC ở Việt Nam và Thế giới trong 20 năm qua.

• Các lý do dẫn đến thất bại khi triển khai BSC là gì?

• Vén màn bí mật các mảnh ghép còn thiếu khi triển khai BSC dẫn đến thất bại.

PHẦN II: XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC VÀ BẢN ĐỒ CHIẾN LƯỢC.

01.

Rà soát đánh giá và Xây dựng hệ thống (Review and Assessment)

• Tầm nhìn, Sứ mệnh, hệ giá trị cốt lõi của Tổ chức

• Đánh giá thị trường mục tiêu

• Các yếu tố quyết định thành công của ngành.

• Phân tích SWOT, 5 FORCEs, PESTEL

• Quản trị rủi do khi triển khai Balanced Scorecard và kịch bản giải quyết các bế tắc.

• Sử dụng công cụ và phần mềm đánh giá, lương hóa Điểm mạnh, Điểm Yếu, Các cơ hội và Thách thức để chuyển hóa thành hành động

• Xác định các điểm cần tập trung để chiến thắng trong cạnh tranh với đối thủ.

• Xác định tập giá trị cốt lõi cho khách hàng.

• Hoàn thiện và kiện toàn Xây dựng Ngôi nhà doanh nghiệp

• Thực hành hoàn thiện phần Rà soát và đánh giá.

02.

Hình thành và xây dựng chiến lược Công ty (Strategy)

• Cách thức và nguyên tắc lựa chọn chiến.

• Các kịch bản chiến lược.

• Xây dựng các thành tố chiến lược

• Lựa chọn chiến lược thực thi đúng với tình hình tổ chức.

• Thực hành

03.

Xác định kết quả chiến lực (Strategy Result/OKRs)

• Đặc điểm và thuộc tính của kết quả chiến lược.

• Các nguyên tắc lựa chọn và xây dựng kết quả chiến lược 

• Xác định các kết quả chiến lược cần đạt được.

• Thực hành

04.

Xây dựng Bản đồ chiến lược (Strategy Map)

• Hiểu đúng và xác định đúng về mục tiêu chiến lược.

• Các nguyên tác xây dựng mục tiêu chiến lược

• Các nguyên tắc xây dựng bản đồ chiến lược

• Các mẫu bản đồ chiến lược

• Bản đồ chiến lược thành phần

• Bản đồ chiến lược hợp nhất của tổ chức.

• Thực hành.

PHẦN IV: TRIỂN KHAI VÀ ÁP DỤNG HỆ THỐNG.

02.

Hướng dẫn cách đánh giá vận hành BSC/OKRs/KPIs

• Quy trình Xây dựng hệ thống đánh giá KPI.

• Kỹ thuật đánh giá KPIs và kỹ thuật cập nhật điều chỉnh hệ thống KPIs

• Xử lý các tình huống điển hình phát sinh khi áp dụng BSC/OKRs/KPIs trong thực tế

• Kỹ thuật lập dự án triển khai BSC/OKRs/KPIs hiệu quả

• Giải đáp các tình huống thực tế.

• Thực hành

01.

Xây dựng hệ thống Form mẫu triển khai KPIs.

• Bảng tuyên ngôn dự án.

• Ban hành quyết định thành lập dự án Balanced Scorcard và Matrix phân quyền.

• Ban hành chính sách khen thưởng Ban BSC.

• Kỹ thuật Pair Comparison

• Nguyên tắc phân bổ tỷ trọng

• Nguyên tắc thiết lập các chỉ tiêu Min-Max.

• Nguyên tắc đánh giá KPIs và cho điểm hiệu suất KPIs.

PHẦN III: XÂY DỰNG HỆ THỐNG OKRs/KPIs

01.

Lý thuyết về OKRs và KPIs (Foundation about OKRs and KPIs)

• Hiểu đúng về OKRs và KPIs.

• Sử dụng OKRs và KPIs như thế nào?

• Các mô hình quản trị theo mục tiêu có gắn với OKRs và KPIs.

• Mô hình triển khai mục tiêu OGSM.

02.

Xây dựng Hệ thống đo lường và KPIs (Measure & KPIs).

• Sử dụng mô hình Cause & Effect Analysis, Brain Storming, KJ, Mindmap… để tìm ra các yếu tố thành công then chốt (Key Successful Factors).

• Quy trình truy tìm các thước đo KPIs

• Lựa chọn các OKRs chủ chốt.

• Các nguyên tắc xây dựng và lựa chọn tối ưu KPIs cấp công ty

• Xây dựng KPIs cấp công ty.

• Bản đồ chiến lược cấp phòng/đơn vị

• Xác định và xây dựng mục tiêu cho các Phòng/Ban.

• Phân tầng KPIs cho các Phòng/Ban.

• Hướng dẫn xây dựng KPIs cho cá nhân.

• Thực hành

03.

Chuyển hóa Tầm nhìn chiến lược thành kế hoạch hành động. (Transforming the Vision down to Earth)

• Lựa chọn các sáng kiến chiến lược.

• Sử dụng công cụ phần mềm PESTEL, 5 FORCE, SWOT để lượng hóa chọn lọc các hành động chiến lược.

• Thành lập ban dự án triển khai Balanced Scorced.

• Kỹ thuật lập dự án trên một trang giấy. Lập Master Planning cho dự án Balanced Scorcard.

• Xây dựng ngân sách Công ty.

• Xây dựng ngân sách cho các phòng Ban.

• Xây dựng kế hoạch hành động cho các Phòng/Ban.

• Thực hành.

PHẦN V: BÀN GIAO VÀ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CÔNG CỤ HỖ TRỢ TRIỂN KHAI.

02.

Tổng kết chương trình và trao chứng chỉ.

• Bộ mẫu templates xây dựng dự án trên một trang giấy.

• Bộ mẫu xây dựng ngân sách Công ty/Phòng/Ban.

• Bộ mẫu kỹ thuật Bảng tuyên ngôn dự án.

• Bộ mẫu quản trị công việc và kế hoạch hành động. (Trả thêm phí).

• Bộ mẫu phân tích và lượng hóa chiến lược chuyển hóa thành hành động (PESTEL, 5 FORCE, SWOT. Trả thêm phí).

• Các kỹ thuật phân tích khác bằng Excel.

01.

Hướng dẫn sử dụng các công cụ phần mềm kỹ thuật hỗ trợ triển khai BSC.

ĐẶT LỊCH TƯ VẤN

Với tất cả các lý do trên và hơn thế nữa. Với kinh phí chưa tới 1/10 nếu bạn phải học theo chương trình quốc tế mà áp dụng thành công cho tổ chức thì đây là địa chỉ cho Bạn.

Được học những kiến thức BSC/KPIs từ chuyên gia có nhiều kinh nghiệp thực tế đã giấu nghề nay lộ diện.

Được học những bài học thất bại và thành công khi triển khai BSC/KPI

Kiến thức, kinh nghiệm, công cụ hỗ trợ đắc lực đặc biệt nhất hiện nay trên thị trường.

CAM KẾT CỦA ĐƠN VỊ ĐÀO TẠO ĐỐI VỚI HỌC VIÊN

Nhận đầy đủ kinh nghiệm và kiến thức để sửa chữa lại hệ thống BSC đã triển khai thất bại, hoặc khắc phục dự án BSC/KPI đang triển khai nhưng chưa hoàn thiện.

Được trang bị kiến thức từ thực tiễn triển khai BSC/KPIs cho các tập đoàn nước ngoài và trong nước áp dụng cho tổ chức của mình.

Tài liệu độc quyền đầy đủ và dễ hiểu nhất hiện nay trên thị trường.

Nhận đầy đủ và được hướng dẫn chi tiết các công cụ phần mềm hỗ trợ triển khai BSC/KPIs

Được hỗ trợ cập nhật tài liệu mới trong 3 năm.

Được tư vấn triển khai dự án thực tế tại đơn vị qua điện thoại hoặc qua meeting Zoom miễn phí trong 1 tháng đầu tiên.

Triển khai thực tế BSC/KPI cho đơn vị ngay trong thời gian học và thực hành.

Được tư vấn xây dựng hệ thống hỗ trợ BSC/KPI như Hệ thống quản lý thành tích; Hệ thống quản trị nhân tài.

BẠN NHẬN ĐƯỢC GÌ SAU KHÓA HỌC ?

Khi bạn đã nhàm chán và thất vọng về hệ thống BSC/KPIs và cảm thấy nó không hiệu quả 

Bạn đã biết đến BSC/KPI và đã học ở rất nhiều nơi. Nhưng vẫn không áp dụng được hoặc cảm thấy thiếu cái gì đó dẫn đến thất bại hoặc áp dụng nửa vời.

Bạn cảm thấy hệ thống này triển khai nhiều lần ở nhiều đơn vị mà vẫn không mang lại hiệu quả.

Công ty bạn triển khai và áp dụng BSC/KPI bị bỏ dở giữa trừng và không được mọi người ủng hộ.

Bạn vẫn chưa biết đến một hệ thống BSC/KPI thành công là như thế nào.

Bạn muốn tiếp cận một hệ thống BSC/KPI theo tiêu chuẩn toàn cầu và mang tính thực dụng cao ở Việt nam nhưng không đủ điều kiện ra nước ngoài học.

Bạn muốn vực dậy một hệ thống BSC/KPIs thất bại hoặc triển khai dở dang.

TẠI SAO HỌC VIÊN NÊN CHỌN CHÚNG TÔI ?

ĐĂNG KÝ

Số điện thoại *

Họ tên *

Email *

NẾU BẠN VẪN CÒN THẮC MẮC
HÃY ĐĂNG KÝ TƯ VẤN NGAY BÂY GIỜ

CỔNG KẾT NỐI CHUYÊN GIA ĐÀO TẠO

Với sự đồng hành của hơn 1.000 chuyên gia đào tạo thực chiến đến từ các tập đoàn, các công ty lớn, Shasu Group tự hào mang đến giải pháp đào tạo doanh nghiệp được may đo theo nhu cầu thực tế của từng khách hàng, giúp doanh nghiệp phát triển đồng bộ đội ngũ nhân sự góp phần đáp ứng mục tiêu tăng trưởng và chiến lược phát triển tổng thể của toàn doanh nghiệp.
Bên cạnh khóa Đào tạo Nghề Tuyển dụng chúng tôi còn nhiều khóa đào tạo thực chiến khác dành cho cá nhân và doanh nghiệp, vui lòng tham khảo thêm tại link bên dưới.

https://training.shasugroup.com/

Contact Info

64 Nguyen Dinh Chieu Street, Đa Kao Ward, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam

(+848) 88 11 00 20

success@shasugroup.com

© Copyright 2021 Shasu Group. All Rights Reserved.

Visit our social pages

Visit our social pages

TRANG CHỦ

KHÓA HỌC

GIẢNG VIÊN

ĐĂNG KÝ

LIÊN HỆ

Thank You
For Registering!

Đăng ký thành công! Chúng tôi sẽ liên lạc với bạn sớm.

Mời Bạn join vào group Zalo để nhận thông tin khoá học

Join in Zalo

Thông tin chuyển khoản:

+ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài gòn - SCB

+ Chủ tài khoản: NGUYỄN THỊ SANG

+ Số tài khoản: 11098 238 181

=> Với cú pháp: Họ tên _ SĐT Zalo _ THỰC HÀNH TRIỂN KHAI BALANCED SCORECARD 
Sau khi chuyển khoản, ACE vui lòng chụp màn hình gửi cho Giang ( 0919 952 881) để xác nhận thông tin nhé.

Thanks with love