Trang Chủ

Khóa Học

Giảng Viên

Liên Hệ

Đăng Ký

 +84 91 815 0881

shasutraining@shasu-group.com

Mon - Fri: 08:00 am to 06:00 pm

Follow us: 

KHÓA HỌC CỦA CHÚNG TÔI

KIẾN THỨC TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG QUẢN TRỊ NHÂN SỰ

Thay đổi hoạt động bên trong quy trình công việc để thiết lập một khuôn khổ. Mang lại hiệu suất chính liền mạch.

KHÓA HỌC CỦA CHÚNG TÔI        

CÁC KHÓA ĐÀO TẠO

Matrix

Phân tích công việc

Ma trận phân quyền

Lương theo Giá trị công việc

Đánh giá thành tích

job-work-profit-business-growth

Phát triển mô hình 9 ô

LỊCH KHAI GIẢNG

KHÓA HỌC

KỸ NĂNG PHÂN TÍCH CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ VÀ MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Cách thức Phân tích Chức năng nhiệm vụ và Mô tả công việc theo kỹ thuật mới.

Ngày 1 : 8h30 - 16h30

16.5 giờ

Online

2,300,000 đ

1,840,000 đ

ĐĂNG KÝ

MA TRẬN PHÂN QUYỀN

Kỹ thuật xây dựng Ma trận phân quyền

14.5 giờ

Online

2,000,000 đ

1,600,000 đ

ĐĂNG KÝ

KỸ THUẬT XÂY DỰNG THANG BẢNG LƯƠNG THEO GIÁ TRỊ CÔNG VIỆC – POSITIONQ

Kỹ thuật thực hành các bước xây dựng thang bảng lương theo Giá trị công việc

Ngày 1 : 8h30 – 16h30
Ngày 2 : 8h30 – 16h30

36.5 giờ

Online

ĐĂNG KÝ

1,990,000 đ

KỸ THUẬT XÂY DỰNG HỆ THỐNG ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH – PERFORMQ

Kỹ thuật xây dựng Hệ thống đánh giá Thanh tích theo PerformQ

Ngày 1 : 8h30 – 16h30
Ngày 2 : 8h30 – 16h30

30.5 giờ

Online

4,200,000 đ

2,940,000 đ

ĐĂNG KÝ

KỸ THUẬT XÂY DỰNG HỆ THỐNG ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC – PERSONQ

Kỹ thuật triển khai xây dựng từ điển năng lực và ứng dụng theo PersonQ

Ngày 1 : 8h30 – 16h30
Ngày 2 : 8h30 – 16h30

38.5 giờ

Online

5,300,000 đ

ĐĂNG KÝ

* Khóa học chỉ đào tạo cho doanh nghiệp. Chi phí điều chỉnh giảm phụ thuộc số lượng học viên tham gia khóa học của doanh nghiệp đó. 

QUẢN TRỊ NHÂN TÀI THEO MÔ HÌNH 9 Ô

Kỹ thuật áp dụng Hệ thống đánh giá Năng lực và đánh giá Thành tích để xây dựng chương trình Quản trị nhân tài theo mô hình 9 ô

63.5 giờ

Online

8,700,000 đ

ĐĂNG KÝ

* Khóa học chỉ đào tạo cho doanh nghiệp. Chi phí điều chỉnh giảm phụ thuộc số lượng học viên tham gia khóa học của doanh nghiệp đó. 

LỊCH KHAI GIẢNG THÁNG 10

KHÓA HỌC

KỸ NĂNG PHÂN TÍCH CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ VÀ MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Cách thức Phân tích Chức năng nhiệm vụ và Mô tả công việc theo kỹ thuật mới.

3 buổi
Thứ 2,4,6 : 19h - 21h30 

Online

ĐĂNG KÝ

XÂY DỰNG MA TRẬN PHÂN QUYỀN

Kỹ thuật xây dựng Ma trận phân quyền.

Online

ĐĂNG KÝ

KỸ THUẬT XÂY DỰNG THANG BẢNG LƯƠNG THEO GIÁ TRỊ CÔNG VIỆC – POSITIONQ

Kỹ thuật thực hành các bước xây dựng thang bảng lương theo Giá trị công việc

Online

ĐĂNG KÝ

KỸ THUẬT XÂY DỰNG HỆ THỐNG ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH – PERFORMQ

Kỹ thuật xây dựng Hệ thống đánh giá Thanh tích theo PerformQ

Online

ĐĂNG KÝ

1,990,000 đ

QUẢN TRỊ NHÂN TÀI THEO MÔ HÌNH 9 Ô

Kỹ thuật áp dụng Hệ thống đánh giá Năng lực và đánh giá Thành tích để xây dựng chương trình Quản trị nhân tài theo mô hình 9 ô

Online

* Khóa học chỉ đào tạo cho doanh nghiệp. Chi phí điều chỉnh giảm phụ thuộc số lượng học viên tham gia khóa học của doanh nghiệp đó. 

990,000 đ

990,000 đ

1,990,000 đ

990,000 đ

ĐĂNG KÝ

3 buổi
Thứ 3,5,7 : 19h - 21h30 

6 buổi
Thứ 2,4,6 : 19h - 21h30 

6 buổi
Thứ 3,5,7 : 19h - 21h30 

ĐẶT LỊCH TƯ VẤN

“Nếu bạn muốn phát triển, hãy tìm kiếm một cơ hội thật tốt. Nếu bạn muốn có một công ty lớn, bạn hãy nghĩ đến những vấn đề mà bạn phải đối mặt trước khi nghĩ đến thành công.”
-Jack Ma-

Cử nhân quản trị kinh doanh – Viện Đại học mở HN – 1995 – 2000

SPECIALIZED AND SMALL INDUSTRY

CHUYÊN MÔN VÀ CHUYÊN NGÀNH

Cử nhân kế toán – Viện Đại học mở HN – 1995-2000

Là tác giả hệ thống giải pháp Hệ thống quản trị nhân sự:
- Hệ thống Thang bảng lương theo Giá trị công việc – PositionQ
- Hệ thống Đánh giá Năng lực – PersonQ
- Hệ thống Đánh giá Thành tích – PerformQ.
Các Phương pháp xây dựng hệ thống nói trên được Cấp bản quyền sáng tạo do Cục bản quyền Việt Nam cấp.
- Phương pháp xây dựng hệ thống Thang bảng lương theo Giá trị công việc – năm 2013
- Phương pháp xây dựng hệ thống tiền lương "PositionQ" - năm 2013
- Hệ thống đánh giá nhân viên theo PersonQ và PerformQ - năm 2018
- Phương pháp xây dựng hệ thống Đánh giá Thành tích và Đánh giá Năng lực – năm 2018
- Xây dựng, điều chỉnh bảng mô tả công việc và định biên nhân sự từ chức năng nhiệm vụ - 2022

speech, message, contact info, introduce, self

INTRODUCE

GIỚI THIỆU TỔNG QUAN

Am hiểu sâu hệ thống quản trị nhân sự.

speech, message, contact info, introduce, self

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC

Từ 2004 – 2006: Trưởng phòng Nhân sự - Công Ty Cổ Phần Tổng Công Ty Toàn Mỹ
Từ 2002 – 2005: Trưởng phòng Nhân sự - Công ty Cổ phần GreenFeed Việt Nam
Từ 11/2018 đến nay: Chuyên gia Tư vấn, Giảng viên chính – Công ty TNHH AT DATA
Từ năm 2012 – 10/2018: Chuyên gia Tư vấn, Giảng viên chính – Công Ty TNHH Tư Vấn Và Đào Tạo PMS
Từ 2009 – 2010 Chuyên gia tư vấn
Từ 2008 – 2009: Trưởng phòng Nhân sự - Công ty Cổ phần ALC Vietnam
Từ 2006 – 2008: Trưởng phòng Nhân sự - Công ty cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh Searefico

GIẢNG VIÊN CỦA CHÚNG TÔI

GIẢNG VIÊN 

NGUYỄN AN NGUYÊN

KINH NGHIỆM XÂY DỰNG HỆ THỐNG

Xây dựng/điều chỉnh hệ thống đánh giá Thành tích.
Xây dựng/điều chỉnh Định biên nhân sự.
Xây dựng/điều chỉnh Chức năng nhiệm vụ, MTCV
Xây dựng/điều chỉnh Chức năng nhiệm vụ, MTCV
Xây dựng/điều chỉnh Hệ thống đánh giá Năng lực

KINH NGHIỆM GIẢNG DẠY

Kỹ thuật Phân tích công việc
Kỹ thuật xây dựng Định biên nhân sự
Kỹ thuật xây dựng Hệ thống Thang bảng lương theo Giá trị công việc – PositionQ
Kỹ thuật xây dựng Hệ thống Đánh giá Năng lực – PersonQ
Kỹ thuật xây dựng Hệ thống Đánh giá Thành tích – PerformQ

KHÓA HỌC

PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC, MA TRẬN CÔNG VIỆC

Các vấn đề khác liên quan (chuyển nội dung sang Word, format…)

Bảng mẫu về Chức năng nhiệm vụ và Mô tả công việc

Sử dụng công cụ Excel để hoàn thiện Mô tả công việc

Xác định vai trò các chức danh

Phân tích Chức năng nhiệm vụ

Xây dựng SĐTC và Danh mục Chức danh

COURSE CONTENT

NỘI DUNG KHÓA HỌC

KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

RESULT

Nắm được cách thức và các tiêu chuẩn về sơ đồ tổ chức. Cách thức vẽ sơ đồ tổ chức nhanh nhất

Nắm được cách thức Phân tích CNNV

Nắm được kỹ thuật X để xác định vai trò phù hợp với những nội dung đã phân tích

Hướng dẫn sử dụng file Excel để sử lý thông tin liên quan đến bài học

Nắm được cách thức mà một số doanh nghiệp đang thực hiện

TRAINING SUBJECTS

Trưởng phòng nhân sự

ĐỐI TƯỢNG ĐÀO TẠO

Nhân viên Phòng nhân sự

KHÓA HỌC

MA TRẬN PHÂN QUYỀN

NỘI DUNG KHÓA HỌC

COURSE CONTENT

Xây dựng SĐTC và Danh mục Chức danh

Xây dựng nội dung, quyền hạn, trách nhiệm

Xác định vai trò các chức danh theo nội dung phân quyền

Sử dụng công cụ Excel để hoàn thiện ma trận phân quyền

Nắm được cách thức xác định vai trò theo từng nội dung của nội dung được phân công

Nắm được cách thức xây dựng/xác định nội dung phân quyền trong Công Ty

Nắm được cách thức và các tiêu chuẩn về sơ đồ tổ chức. Cách thức vẽ sơ đồ tổ chức nhanh nhất

RESULT

KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

Hướng dẫn sử dụng file Excel để sử lý thông tin liên quan đến bài học

TRAINING SUBJECTS

Trưởng phòng nhân sự

Nhân viên Phòng nhân sự

KHÓA HỌC

HỆ THỐNG LƯƠNG THEO GIÁ TRỊ CÔNG VIỆC

NỘI DUNG KHÓA HỌC

COURSE CONTENT

Xây dựng SĐTC và Danh mục Chức danh

Phân tích Chức năng nhiệm vụ

Xác định vai trò các chức danh

Giới thiệu phương án xếp chuyển lương của 1 đơn vị để tham khảo

Nắm được cách thức lên biểu đồ, các mẹo để tinh chỉnh điểm GTCV

Nắm được Phương pháp hình thành điểm GTCV của toàn bộ chức danh đang xây dựng

Nắm được cách thức GTCV bằng bảng tính excel với nhiều công thức bí quyết

Nắm được cách thức đánh giá tính chất quan trọng của các Yếu tố đánh giá theo từng Ngạch

Nắm được cách thức phân ngạch các chức danh bằng công thức theo Nguyên lý phân ngạch

Nắm được Phương pháp để xác định mức độ phức tạp của các Yếu tố đánh giá

Nắm được cách xác định các Yếu tố đánh giá GTCV từ bản Phân tích CNNV

Nắm được kỹ thuật X để xác định vai trò phù hợp với những nội dung đã phân tích

Nắm được cách thức Phân tích CNNV

Nắm được cách thức và các tiêu chuẩn về sơ đồ tổ chức. Cách thức vẽ sơ đồ tổ chức nhanh nhất

RESULT

KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

Xây dựng các yếu tố đánh giá GTCV

Xác định điểm yếu tố GTCV

Phân ngạch Chức danh

Xác định trọng số các yếu tố đánh giá

Xác định GTCV của từng Chức danh

Hình thành điểm GTCV của Chức danh

Tinh chỉnh điểm GTCV và hình thành thang bảng lương

Giới thiệu phương pháp xếp chuyển lương

Quy trình thực hiện hệ thống

Quan điểm về lương, thưởng

Quy chế lương thưởng

Các điểm cơ bản trong từng hệ thống

Thực hành Xây dựng yếu tố đánh giá GTCV

TRAINING SUBJECTS

Trưởng phòng nhân sự

Chuyên viên C&B

KHÓA HỌC

HỆ THỐNG ĐÁNH GIÁ THÀNH TÍCH

NỘI DUNG KHÓA HỌC

COURSE CONTENT

Xây dựng SĐTC và Danh mục Chức danh

Phân tích Chức năng nhiệm vụ

Các điểm cơ bản trong từng hệ thống

Xác định mục tiêu công ty

Xác định mục tiêu cá nhân

Phương pháp phân bổ mục tiêu bằng excel

Hướng dẫn và bàn giao 1 quy chế đánh giá Thành tích

Nắm được kỹ thuật phân bổ Mục tiêu trên bảng tính excel

Nắm được cách thức phân bổ Mục tiêu cá nhân thông qua kỹ thuật Y

Nắm được cách thức Tổng hợp, Phân tích Mục tiêu công ty

Nắm được cách thức xấy dựng Mục tiêu của phòng dựa theo Phân tích CNNV

Nắm được kỹ thuật X để xác định vai trò phù hợp với những nội dung đã phân tích

Nắm được cách thức Phân tích CNNV

Nắm được cách thức và các tiêu chuẩn về sơ đồ tổ chức. Cách thức vẽ sơ đồ tổ chức nhanh nhất

RESULT

KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

Giới thiệu quy chế đánh giá thành tích

Quy chế lương thưởng

Quan điểm về lương, thưởng

Quy trình thực hiện hệ thống

Thực hành Xác định mục tiêu KPIs của phòng

TRAINING SUBJECTS

Trưởng phòng nhân sự

Chuyên viên C&B

KHÓA HỌC

TỔNG QUAN VỀ MÔ HÌNH 9 Ô TRONG HỆ THỐNG QUẢN TRỊ NHÂN SỰ

Khóa học chỉ đào tạo cho doanh nghiệp. Chi phí điều chỉnh giảm phụ thuộc số lượng học viên tham gia khóa học của doanh nghiệp đó.

NỘI DUNG KHÓA HỌC

COURSE CONTENT

Xây dựng SĐTC và Danh mục Chức danh

Phân tích Chức năng nhiệm vụ

Xác định vai trò các chức danh

Xây dựng danh mục Năng lực của phòng

Phân tích dấu chỉ năng lực

Xác định khóa đào tạo

Xây dựng bộ câu hỏi phỏng vấn

Xác định tiêu chuẩn của từng Chức danh

Sử dụng excel để xây dựng bảng đánh giá năng lực

Hoàn thiện bộ từ điển năng lực cho 1 phòng

Phương pháp đánh giá nhân viên theo tiêu chuẩn năng lực

Xác định khóa đào tạo ưu tiên theo kết quả đánh giá năng lực

Xác định các vấn đề khác liên quan đến kết quả đánh giá Năng lực (lương, bổ nhiệm, thuyên chuyển….)

Xác định mục tiêu của phòng

Xác định mục tiêu công ty

Xác định mục tiêu cá nhân

Phương pháp phân bổ mục tiêu bằng excel

Giới thiệu quy chế đánh giá thành tích

Xây dựng sơ đồ thăng tiến

Sử dụng kết quả đánh giá năng lực, thành tích vào lộ trình phát triển nghề nghiệp theo Mô hình 9 ô

Giới thiệu 1 bản lộ trình phát triển nghề nghiệp

Giơi thiệu và chuyển giao bộ Lộ trình phát triển nghề nghiệp

Cách thức sử dụng các kết quản đánh giá từ các Hệ thống bên trên để áp dụng

Nắm được cách thức thiết kế sơ đồ thăng tiến và các nội dung

Hướng dẫn và bàn giao 1 quy chế đánh giá Thành tích

Nắm được kỹ thuật phân bổ Mục tiêu trên bảng tính excel

Nắm được cách thức phân bổ Mục tiêu cá nhân thông qua kỹ thuật Y

Nắm được cách thức Tổng hợp, Phân tích Mục tiêu công ty

Nắm được cách thức xấy dựng Mục tiêu của phòng dựa theo Phân tích CNNV

Nắm được cách thức sử dụng kết quả của Đánh giá năng lực cho các Mục đích khác trong các vấn đề đã nêu

Nắm được phương pháp xác định tiêu chuẩn chức danh

Nắm được cách thức thống kê và kỹ thuật thống kê khóa đào tạo phục vụ cho Kế hoạch đào tạo của công ty

Nắm được Phương pháp đánh giá Năng lực nhân viên dựa trên tiêu chuẩn năng lực

Nắm được cách thức xây dựng, hoàn thiện Từ điển năng lực của 1 phòng

Nắm được quá trình hình thành bản đánh giá bằng file excel thông qua những hàm cơ bản

Nắm được Phương pháp xây dựng bộ câu hỏi phỏng vấn trong tương lai dựa trên nền tảng phân tích năng lực

Nắm được cách thức hình thành các chương trình đào tạo dựa trên phân tích Năng lực

Nắm được cách thức xác định dấu chỉ năng lực

Nắm được cách thức hình thành danh mục Năng lực của 1 phòng

Nắm được kỹ thuật X để xác định vai trò phù hợp với những nội dung đã phân tích

Nắm được cách thức Phân tích CNNV

Nắm được cách thức và các tiêu chuẩn về sơ đồ tổ chức. Cách thức vẽ sơ đồ tổ chức nhanh nhất

RESULT

KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

TRAINING SUBJECTS

Trưởng phòng nhân sự

Nhân viên Phòng nhân sự

NẾU BẠN VẪN CÒN THẮC MẮC HÃY ĐĂNG KÝ TƯ VẤN NGAY BÂY GIỜ

ĐĂNG KÝ

CỔNG KẾT NỐI CHUYÊN GIA ĐÀO TẠO

Với sự đồng hành của hơn 100 giảng viên đào tạo thực chiến đến từ các tập đoàn, các công ty lớn, Shasu Training tự hào mang đến giải pháp đào tạo doanh nghiệp được may đo theo nhu cầu thực tế của từng khách hàng, giúp doanh nghiệp phát triển đồng bộ đội ngũ nhân sự góp phần đáp ứng mục tiêu tăng trưởng và chiến lược phát triển tổng thể của toàn doanh nghiệp.
Tham khảo tất cả các khóa đào tạo theo đường link sau:

https://training.shasugroup.com/

Contact Info

Số 3, Đường 357, Phường Phước Long B, Thành Phố Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

(+848) 91 81 50 881

shasutraining@shasu-group.com

© Copyright 2021 Shasu Group. All Rights Reserved.

Visit our social pages

Visit our social pages

TRANG CHỦ

KHÓA HỌC

GIẢNG VIÊN

ĐĂNG KÝ

LIÊN HỆ

Thank You
For Registering!

Đăng ký thành công! Chúng tôi sẽ liên lạc với bạn sớm.

Mời Bạn liên hệ qua Zalo để biết thông tin khoá học

Contact with Zalo

Thông tin chuyển khoản:

+ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu - ACB

+ Chủ tài khoản: CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP ĐÀO TẠO SHASU

+ Số tài khoản: 20221978

=> Với cú pháp: Họ tên _ SĐT Zalo _ KIẾN THỨC TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG QUẢN TRỊ NHÂN SỰ
Sau khi chuyển khoản, ACE vui lòng chụp màn hình gửi cho Giang ( 0919 952 881) để xác nhận thông tin nhé.

Thanks with love